فروشگاه آنلاین بازرگانی اسدی

 آدرس دفتر مرکزی:
تهران، شوراباد، خیابان ۶۰متری امام حسین،انتهای خیابان ۷جنوبی یا معدن۱۲

 آدرس شعبه دوم :

اردبیل، میدان وحدت، بریدگی اول جاده مغان، بازرگانی اسدی.

تلفن تماس:

۰۹۱۴۹۵۱۸۹۱۵
۰۹۱۴۵۹۹۳۶۱۲

ایمیل پشتیبانی:
info@dastgahchi.com